Desovahend “Puhtad Käed” 50ML

4,40

Kasutamisjuhised Hügieeniline käte antiseptika: Kätele kanda 3 ml PUHTAD KÄED ja hõõruda kuivamiseni. Toimeaeg 30 sekundit. Sissehõõrumine toimub kokku 1,5 minuti jooksul. Töödelda nii käelabad kui küünarvarred.                                            Toimeained ja nende kontsentratsioon Koostis: etanool 73,5%(w/w)(CAS nr 64-17-5, toimeaine)
vesi, glütseriin, Salvia officinalis ekstrakt.    Hoiatused ja ettevaatusabinõud Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest.      Mitte suitsetada. Hoida pakend tihedalt suletuna. Silma sattumisel loputage silmi põhjalikult veega vähemalt 15 minutit.                                                        Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga.
Toode vastab EN 1500 ja EN 12791, EN 13727 nõuetele.
Biotsiidi Registreerimistunnistus Nr.1905/20.        Säilitamistingimused Säilitada toatemperatuuril, päikese eest kaitstult ja suletuna.
Keskkond ja pakend: Puhastatud pakend on taaskasutatav.
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Tootekood: 563212 Kategooria: